ေလးစား ခ်ီးက်ဴးထိုက္ေသာ Myanmar National Airlines မွ ေလယာဥ္မွဴးျကီးမ်ား…

Breaking News

May 12

ယေန႔ ၁၂/၀၅/၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ၀၇၁၅နာရီတြင္ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း ၏ခရီးစဥ္အမွတ္ UB103 ရန္ကုန္- မႏၲေလး- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AGQ , Embraer 190AR ႏွင့္ ခရီးသည္ ၈၂ ဦးတင္ေဆာင္၍Captain ျမတ္မိုးေအာင္၊ FO ေကာင္းဆက္လင္း၊ FOမ်ိဳး သီဟေအာင္၊ cabin crew မ်ားအျဖစ္ မခ်ယ္ရီျမင့္၊ မေကဂ်ာဆန္ေအာငိ၊မခိုင္ဇာလင္း၊မဥမၼာေအာင္ တို႔ ေမာင္းႏွင္ ပ်ံ သန္းရာ မႏၲေလး ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းခ်ိန္ ၀၈၁၇ ခ်ိန္ တြင္ ေလယာဥ္ဘီးခ်ရာ Nose Landing Gear မက် ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ Captain မွ Emergency procedure အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း Nose Landing Gear သည္ က်မလာပါ။ ထို႔အတြက္ Captain မွ ေလေၾကာင္းထိန္းေမွ်ာ္စင္သို႔ Nose Landing Gear က်မက် ၾကည့္ေပးပါရန္ ၂ ႀကိမ္ဝဲပတ္ပ်ံသန္းျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေလယာဥ္ဆီကုန္ေစရန္ ဝဲပတ္ပ်ံသန္းၿပီးေနာက္ ၀၉၀၉ နာရီ တြင္ Runway 17 အတိုင္း Emergency landing ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေျပးလမ္း ၄၅၀၀ ေပ
တြင္
ေလယာဥ္ဦးစိုက္အေနအထားႏွင့္
ရပ္တန္႔ၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္Cabin Crew အဖြဲ႕မွ ခရီးသည္မ်ားအား Emergency Evacuations Procedures
အတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးသည္၊ ေလယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ခရီးသည္မ်ားကို လည္း ERP( Emergency Response Plan) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအမ်ိဴးသားေလေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ တင္ျပပါျဖစ္စဥ္တြင္ ေလယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ား ႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ခရီးသည္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္အေရးေပၚ အေျခအေန ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္စြာ ႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ေပးခဲ့ေသာ Captain ျမတ္မိုးေအာင္၊
FO ေကာင္းဆက္လင္း၊ FOမ်ိဳး သီဟေအာင္၊ တို႔အားလည္းေကာင္း၊ cabin crew မ်ားအျဖစ္မခ်ယ္ရီျမင့္၊
မေကဂ်ာဆန္ေအာင္၊ မခိုင္ဇာလင္း၊မဥမၼာေအာင္တို႔အား လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Credit::: Myanmar National Airlines

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *