ႏွစ္ႏွစ္တခါမွသာ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အျပာေရာင္လျပည့္ကို ေနာက္ငါးရက္ ေန႔တြင္ေတြ႕ျမင္ရမည္

ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ရွိေသာ ေကာင္းကင္ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက နကၡေဗဒဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အျပာေရာင္လျပည့္ ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကပါသည္။ႏွစ္ႏွစ္မွတခါ ေပၚေပါက္မည့္
ထို အျပာ‌‌ေရာင္လျပည့္သည္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ကဆုန္လျပည့္ျဖစ္ေသာ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚမည္ျဖစ္ပါသည္။


အျပာရာင္ လျပည့္ဟုေခၚေသာ္လည္း သင္သည္း လအျပာေရာင္ႀကီးကိုေတြ႕ျမင္ရမည္မဟုတ္ေပ။ ရာသီဉတု တခုရဲ႕ သုံးခု‌ေျမာက္ လျဖစ္ျခင္းျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဤသို႔ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရွးခာတ္ အေမရိကန္ လူမ်ိဴးေတြက
ေတာ့ ထိုလကို ပန္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေနေသာ လလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ထိုလက ေႏြရာသီ ပန္းစတင္ပြင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္ေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုလကို ေတြ႕ျမင္ရန္အတြက္ ေမလလ ၁၈ ရက္ေန႔ ည ကိုးနာရီ ၁၁ မိနစ္တြင္ ေကာင္းကင္ဖက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါက ေတြ႕ျမင္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ ထူးျခားေသာ လျပည့္ကို သင္ မႀကဳံေတြလိုက္ရပါက
ထိုကဲ့သို႔ လျပည့္မ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ပီး ၂၀၂၁ ၾသဂုတ္လ ထိ ေစာင္ေမွ်ာ္ေနရမည္ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ ၫႊန္းဆို ထားၾကတဲ့ အျပာ‌ေရာင္လႀကီးကို ေနာက္ ၅ ရက္ေန႔ ည ကိုးနာရီေလာက္က်ရင္ ဘယ္လို ထူးျခားသလဲဆိုတာ အတူတူေစာင့္ၾကည့္ၾကရေအာင္ ။

Source-The Mirror
#YanPoe

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *