ဂ်ပန္မွာ ကမာၻ႔အျမန္ဆံုး က်ည္ဆံရထားကို စမ္းသပ္

May,

ဂ်ပန္မွာ ကမာၻ႔အျမန္ဆံုး က်ည္ဆံရထားကို ေမလ စမ္းသပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုစမ္းသပ္မူ ကို ေမလ ၁၀ ရက္ေန့မွာ စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ 

—ထူးျခားတဲ့ ေငြေရာင္ ဒီဇိုင္းပံုသ႑န္၊ ၇၂ ေပ ရွည္တဲ့ ဦးေခါင္းပိုင္းနဲ႔ ရထားဟာ ကမာၻေပၚမွာ အျမန္ဆံုး က်ည္ဆံရထား ျဖစ္လာမွာပါ။

က်ည္ဆန္ရထားေတြတဲ့ မူလဇာတိ ဂ်ပန္ဟာ ေနာက္ဆံုးထုတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ က်ည္ဆန္ရထား Alfa-X ကို မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီး ဒီ က်ည္ဆံရထားဟာ တစ္နာရီကို ၂၂၄ မိုင္ (224 mph) အထိ အျမင့္ဆံုး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကမာၻ႔အျမန္ဆံုး က်ည္ဆန္ရထားကို ဒီေန႔ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ စတင္စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ရထားေျပးဆြဲတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္မွာပါ။ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ က်ည္ဆံရထား ၿမိဳ႕ျဖတ္ကြန္ရက္ဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဟာ့ကိုင္းဒိုးဒေသရွိ ဆပ္ပို႐ိုအထိ ေရာက္ရွိဖို႔ ၿပီးစီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အတြဲ ၁၀ တြဲရွိမယ့္ ဒီ Alfa-X က်ည္ဆံရထားဟာ နည္းပညာအသစ္၊ ဖိအားနည္းေအာင္ လုပ္ထားမႈ၊ လိုဏ္ေခါင္းထဲ ျဖတ္သန္းခ်ိန္ ဆူညံသံ ေလွ်ာ့ခ်ထားမႈ၊ ငလ်င္ဒဏ္ ခံႏိုင္မႈ စတဲ့ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းပညာေတြ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ က်ည္ဆန္ရထားသစ္ဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ ျပင္သစ္ကို အခု ေျပးဆြဲေနတဲ့ ျမန္ႏႈန္း ၂၀၀ mph ရွိတဲ့ က်ည္ဆန္ရထားကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအား ရွိပါတယ္။

-crd
MCN

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *