ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေၾကာင္း ျပန္အစေဖာ္ခဲ့သည့္ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး ေဟာင္လ်ံ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရေတာ့မည္…

May , 2019

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေၾကာင္း ျပန္လည္အစေဖာ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ၾကီး မစၥတာေဟာင္လ်ံသည္ မၾကာခင္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍သုံးႏွစ္တာ တာ၀န္လာေရာက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သံအမတ္ၾကီး မစၥတာေဟာင္လ်ံမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္းမွာပင္ တာ၀န္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားရန္စီစဥ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္ကာ ထြက္ခြာမသြားမီကာလမ်ားအတြင္း သံတမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္အျခားေသာထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ သြားေရာက္ေတြ ့ဆုံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံရုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္အား ေမလ(၇)ရက္က သြားေရာက္ေတြ ့ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ့ရျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း၍ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ “ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္” ညီအစ္ကိုအေနႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေနာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မ်ား ဥကၠ႒ႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားကုိလည္းေကာင္း ၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကုိလည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကုိလည္းေကာင္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကုိလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကုိလည္းေကာင္း၊ ပုိ ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးကုိလည္းေကာင္း ဆက္တုိက္ဆုိသကဲ့သုိ ့သြားေရာက္ေတြ ့ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ ့ရသည္။ ေမလ ၁၂ ရက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္အား သြားေရာက္ေတြ ့ဆုံခဲ့ျပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသေန ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံမႈ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ရပ္၀န္းႏွင့္လမ္းေၾကာင္းစီမံကိန္း (OBOR)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္အက်ိဳးျပဳမည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ေနသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္သံအမတ္ၾကီး မစၥတာေဟာင္လ်ံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအၾကား တိမ္ျမဳပ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ျပန္ႏိႈးဆြခဲ့သူျဖစ္ျပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ မလုပ္ပါက ၾကီးမားေသာသက္ေရာက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရင္ဆုိင္သြားရလိမ့္မည္ဆုိေသာ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အသိေပးဖိအားေပးခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

Credit – by
AKonthi

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *