မႏၲေလး-မူဆယ္ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေဒၚလာ ၉ ဘီလ်ံကုန္က်မည္

May, Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာသို႔မဟုတ္ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္သည့္ ရထားလမ္းပိုင္းျဖစ္လာမည့္ မေႏၲ လး-မူဆယ္ရထားလမ္းပိုင္းေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြက္ခ်က္မႈ အရ ကုန္က်မည့္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဘီလ်ံခန္႔ရွိေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ မီးရထားမွ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးဘျမင့္က ေျပာသည္။

ေမ၁၃ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၏တတိယႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းကေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျဖစ္ေျမာက္နိ္ုင္ေျခေလ့လာမႈအၾကမ္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ ၿပီး ရထားလမ္းပိုင္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေလးခုရွိေနသည္။

ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ပူးတြဲတည္ေဆာက္ရမည့္တံတားမ်ား၊ ေဖာက္လုပ္ရမည့္လႈိင္ေခါင္းမ်ားအားလုံးအတြ က္ တစ္လမ္းေမာင္းသို႔မဟုတ္ႏွစ္လမ္းေမာင္း မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုသည္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လ်က္ရွိသည္။

”Single Line ကိုသုံးမယ္၊ Double Line အတြက္ကိုလ်ာထားမယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

၄၂၁ကီလိုမီတာ ရွိေသာအဆိုပါရထားလမ္းပိုင္းတြင္ ရထား၏ျမန္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၁၆၀ကီလိုမီတာေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၾကာျမ င့္ခ်ိန္သုံးနာရီသာရွိမည္ျဖစ္သည္။

”အၾကမ္းဖ်ဥ္း တစ္နာရီကို ၁၆၀ကီလိုမီတာေျပးမယ္။ ကီလိုမီတာ ၂၀ဝအထိကိုသြားဖို႔လည္းခ်ိန္ထားပါတယ္”ဟု ဦး ဘျမင့္ကေျပာသည္။

ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈမွာ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသာၿပီးေသးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ အေခ်ာသတ္ၿပီးစီးရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဖာက္လုပ္ေသာ ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းေျပးဆြဲျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ ယခုရထားလမ္းပိုင္းကိုသာ ေဖာက္လုပ္မည္ဆိုပါက အဆိုပါလမ္းပိုင္းသည္ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာ သို႔မဟုတ္ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္သည့္ရထားလမ္းပိုင္းျဖစ္လာနိ္ုင္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းခန္႔က ေျပာသည္။

”အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငေတြနဲ႔ ရထားလမ္းခ်ိတ္ဆက္မႈက ဒါပထမဆုံးခ်ိတ္ဆက္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာ ဒါမွမဟုတ္ ေဒသ တြင္းခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အတြက္ ရထားလမ္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါရထားလမ္းပိုင္းအတြက္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အက်ိဳးရွိမည္ဟုယူဆပါက နိ္ုင္ငံေတာ္ကိုဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျပည္ျပ ည္ဆိုင္ရာတင္ဒါေခၚယူကာ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကအက်ိဳးတူေဆာင္႐ြက္မည္ဟုဆိုသည္။

ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္မည့္ေဒသရွိ ျပ ည္သူမ်ားအတြက္လည္း အနည္းဆုံးေသာထိခိုက္မႈႏွင့္ အမ်ားဆုံးေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းခန္႔က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္ပါရထားလိုင္းအတြက္ ျဖစ္ေျမာက္နိ္ုင္ေျခေလ့လာမႈေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ China Railway Eryuan Engineering Groupတို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

credit;;

The Myanmar Times

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *