ထန္းလ်က္သုးံလုးံနွင့္ ခါးနာေပ်ာက္နည္း

ခါးနာေနေသာေဝဒနာရွင္က မိမိတစ္ခါတည္းစား၍ ကုန္နိဳင္မည့္အေနေတာ္ ထန္းလ်က္သုးံလုးံကို လက္တြင္ဆုပ္ထားပါ ထို႔ေနာက္ အက်ၤ ီခြ်တ္၍ ေခ်ာင္းသို့မဟုတ္ ျမစ္ထဲသို႔ ေဝဒနာရွင္၏ “ခ်က္´´ ေရျမဳပ္သည္အထိ ဆင္းပါ ။

ခ်က္ ေရျမဳပ္သည့္ ေနရာတြင္ ရပ္၍ လက္ထဲတြင္ဆုပ္ထားေသာ ထန္းလ်က္သုးံလုးံကို တစ္ခါတည္း ကုန္ေအာင္စားပါ စားျပီးျပီးျခင္း ေရမေသာက္ရ ေရထဲမွ ျပန္တက္လာျပီး အဝတ္လဲကာ အဝတ္ေျခာက္ျဖင့္ ေရအားလုးံေျခာက္သြားေအာင္ သုတ္ပစ္ပါ။

ပီးေနာက္ အကၤ်ီ ီျပန္ဝတ္ ခ်က္ေအာက္က အပူတရွိန္ရွိန္ ထြက္ေနျခင္းရပ္သြားမွ ေရတစ္ခြက္ ေသာက္ျပီး ေရခ်ိဳးပါ တစ္ညအိပ္ လြန္ေျမာက္သြားပါက ခါးနာေဝဒနာ ဘယ္ေနရာမွန္း သိေတာ့မည္မဟုတ္ ။

ၿမန္မာတို့ အတြက္ၿမန္မာ့ ေဆးၿမီးတိုမ်ား Posted by my book Credit: ေဆးနည္း ေဆးပင္ ေဆးအေၾကာင္း

Be the first to comment on "ထန္းလ်က္သုးံလုးံနွင့္ ခါးနာေပ်ာက္နည္း"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*